Miten taloyhtiötä johdetaan?

Taloyhtiössä ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, joka valitsee useimmiten osakkaista muodostuvan hallituksen.

Yhtiökokous

 • vahvistaa tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvion
 • päättää vastikkeiden suuruudesta
 • päättää taloyhtiön kuntoon ja asuntojen arvoon vaikuttavista suurista hankinnoista ja korjauksista
 • valitsee hallituksen ja tilin-/toiminnantarkastajan

Hallitus

 • huolehtii yhtiökokouksen päätösten toteutumisesta
 • tekee päätöksiä yhtiökokouksen hyväksymän talousarvion rajoissa
 • huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan järjestämisestä
 • vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty

Hallituksen puheenjohtaja

 • johtaa ja ohjaa hallitustyötä, vastaa hallituksen toimivuudesta
 • sopii yhteistyöstä ja valtuuksista isännöitsijän ja hallituksen jäsenten kanssa
 • puheenjohtaja ei voi yksin päättää asioista, vaan hallitus tekee päätökset yhdessä
 • äänestystilanteissa, joissa on tasatulos, puheenjohtajan ääni ratkaisee

Isännöinti

 • tuottaa isännöinti- ja kirjanpitopalvelut
 • toimeenpanee yhtiökokousten ja hallituksen kokousten päätökset
 • valmistelee asiat ja käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita
 • huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa
 • vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
 • huolehtii, että päätöksissä noudatetaan yhtiöjärjestystä ja lakia sekä huolehtii osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta

Tilin- ja toiminnantarkastajat

 • varmentavat, että taloyhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu lain ja päätösten mukaisesti
 • voivat esittää huomautuksia hallitukselle, isännöitsijälle tai muulle vastuuvelvolliselle asioista, joista ei ole mainintaa tilin-/toiminnantarkastuskertomuksessa