Myrsky ja kiinteistövakuutus

Myrsky ja vakuutukset

Kiinteistöä ja sen rakennuksia kohtaava myrskyvahinko on pääsääntöisesti korvattava kiinteistövakuutuksen omaisuusosasta. Tämä edellyttää vakuutusehtojen määrittelemien tuulennopeuksien ylittymistä jos korvattava vahinko määräytyy ehdoissa tuulennopeuden mukaan. Vakuutusyhtiöiden ehdoissa on eroja ja tuulilukemien rajat vaihtelevat välillä 14 m/s – 21m/s. Kannattaa myös huomioida, että osa vakuutusyhtiöistä vaatii lukemaksi tuulen keskinopeuden. Ehdoissa on eroja myös sen suhteen, korvataanko ja millä edellytyksin esimerkiksi puustoa, kasvustoa, ikkunoita jne.

Raivauskulujen korvaamisessa on myös vakuutusyhtiökohtaisia eroja. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että mikäli myrsky on vaurioittanut puuta niin, että kiinteistöä uhkaa välitön vahinko (esim. myrsky kallistanut puun rakennusta kohti), voidaan puun poistaminen korvata vakuutuksesta vahingontorjuntakuluna.

Dokumentoi vahingot – ryhdy toimeen, muista turvallisuus

Usein myrsky tuottaa paljon töitä myös vakuutusyhtiöille. Myrskyvahinkoilmoituksia, sekä yhteydenottoja tulee kerralla paljon ja vakuutusyhtiöt eivät ehdi tarkastaa kuin kaikkein suurimpia vahinkoja. Vahinkopaikasta ja mahdollisesta kaatuneesta puusta, tai muista aiheutuneista vaurioista kannattaakin varmuuden vuoksi ottaa kuvia ennen kuin aloittaa raivaamisen. Vaaralliset raivaustyöt kuten sähkölinjoihin tai rakennuksiin nojaavat puut tulee jättää joko pelastuslaitoksen, sähköyhtiön tai muun ammattilaisen tehtäväksi. Jos työn suorittamisessa kestää pitkään esimerkiksi ruuhkautuneen työtilanteen vuoksi, tulee kiinteistön omistajan tarvittaessa rajata vahingon vaaran aiheuttava alue lisävahinkojen estämiseksi.

Yleisin myrskyn aiheuttama vastuuvahinko – puun kaatuminen

Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että kiinteistö ei ole vastuussa myrskyn aiheuttamista vaurioista. Mikäli kuitenkin puun kaatumiseen liittyy kiinteistön puolelta tuottamusta eli huolimattomuutta tai laiminlyöntiä (esim. puu on ulkoapäin katsottuna lahon näköinen, mutta asialle ei ole tehty mitään), niin kiinteistö saattaa olla korvausvelvollinen ja tällöin voidaan käyttää kiinteistön vastuuvakuutusta. Kiinteistön ei kuitenkaan kannata maksaa korvauksia vahingonkärsineelle etukäteen ennen vastuuvakuutusyhtiön päätöstä.

Mikäli kiinteistövakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistö ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa vahingosta, niin kiinteistön vastuuvakuutus ei vahinkoa maksa, jolloin autonomistajan tulee kääntyä oman autovakuutuksen puoleen. Kaskovakuutus on vapaaehtoinen, joten sen puuttuessa vahinko jää autonomistajan itsensä maksettavaksi.

Muista vahinkotilasto

Vahinkotilaston merkitys on vuosi vuodelta tärkeämpää vakuuttamisessa. Pienet vahingot, joissa omavastuun ylittyminen on epätodennäköistä kannattaa jättää ilmoittamatta vakuutukseen. Jos epäillään myrskyvaurioiden kuitenkin myöhemmin johtavan riitatilanteisiin vaikkapa ajoneuvon tai muun omaisuuden osalta, tee ilmoitus vahingosta.

Autonomistaja vaatii korvauksia kiinteistöltä – kuinka toimia?

  1. Vahingonkärsinyt toimittaa vapaamuotoisen vaateen kiinteistölle, tarkka kuvaus tapahtumasta helpottaa asioiden käsittelyä, kuvat antavat hyvää lisätietoa
  2. Isännöitsijä tai kiinteistön omistaja ilmoittaa vahingosta vakuutusyhtiöön (mitä tapahtunut, missä ja milloin, autonomistajan yhteystiedot, rekisterinumero)
  3. Auton voi viedä merkkikorjaamolle korjauskustannusten arviointia varten
  4. Merkkikorjaamo pyytää laskutuslupaa vakuutusyhtiöltä
  5. Vakuutusyhtiö antaa laskutusluvan, mikäli vahinko on korvattava kiinteistön vastuuvakuutuksesta
  6. Sijaisauto korvataan vastuuvakuutuksesta, mikäli se on työn kannalta välttämätön – tämä seikka selvitetään erillisellä lomakkeella ja vakuuttaja päättää korvattavuudesta

Avaa ja lataa .pdf linkistä

Myrsky ja kiinteistövakuutus.pdf »