Kunnossapito- ja muutostöiden käsittely vaiheittain

HUONEISTOKOHTAISTEN KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖIDEN KÄSITTELY VAIHEITTAIN:

1) Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus.

2) Teetä tarvittavat suunnitelmat.

3) Täytä huoneistomuutostyön ilmoitus.

4) Toimita huoneistomuutostyön ilmoitus ja suunnitelmat taloyhtiölle.

5) Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden. Tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas).

6) Taloyhtiö käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle tarvittaessa valvojan (kustannuksen maksaa osakas).

7) Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle.

8) rakennusluvan hakemisesta päättää aina hallitus jokainen tapaus erikseen ja päätöksessä valtuutetaan ao. osakas hakemaan lupaa taloyhtiön nimissä.

9) Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa.

10) Kun työ valmistuu – taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat).

Ilmoituksen käsittelylle on varattava riittävästi aikaa.