Tekniset tehtävät

Isännöinti Warman laadukkaiden teknisten palveluiden avulla parannetaan kiinteistön turvallisuutta, arvoa sekä asumismukavuutta. Palvelutarjontaamme kuuluu lakisääteisiä tehtäviä, kuten osakkaiden muutos- ja kunnossapitotöiden ilmoitusten käsittely ja töiden valvonta, energiatodistuksen laatiminen ja päivitys sekä kunnossapitotarveselvitys osana kiinteistökatselmusta.

Tarjoamme myös huoneisto- ja kiinteistökatselmuksia, joiden avulla edistetään turvallista, terveellistä ja taloudellista asumista. Avustamme taloyhtiöiden korjaussuunnittelussa ja laajempien korjausten hankesuunnittelussa sekä suunnittelun ja urakoiden kilpailutuksessa.

Katselmusten selkeät raportit tuovat lisäarvoa huoneistoa myytäessä ja antavat osakkaalle reaaliaikaisen kuvan huoneiston ja kiinteistön kunnosta. Katselmusten avulla pystytään arvioimaan kiinteistön ja huoneiston korjaustarpeita sekä huomioimaan vikoja ja puutteita ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa.

Tarjoamme teille seuraavia lakisääteisiä palveluita

 • Energiatodistukset
 • Osakkaiden muutos- ja kunnossapitotyöilmoitusten käsittely ja valvonta
 • Pelastussuunnitelmat
 • Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Leikkipaikkojen turvallisuustarkastukset
 • Tulityöluvat

Huolehdimme kiinteistöstänne myös seuraavien palveluiden avulla. Raporttimme ovat selkeitä ja helppolukuisia.

 • Kiinteistökatselmus
 • Huoneistokatselmus

Tarjoamme yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa seuraavia mittauspalveluita

 • Ilmamäärämittaukset
 • Lämpökamerakuvaus

Ota rohkeasti yhteyttä myös muissa teknistä osaamista vaativissa asioissa.


Huoneistokatselmus

Huoneistokatselmus antaa realistisen kuvan huoneistojen märkätilojen ja vesikalusteiden kunnosta isännöitsijälle, hallitukselle sekä osakkaille. Huoneistokatselmus on erinomainen vaihtoehto, kun halutaan saada kuva huoneistojen kunnosta eikä ole tarvetta koko kiinteistön kuntoarviolle tai rakenteita rikkoville tutkimuksille.

Katselmuksesta on myös taloudellista hyötyä, sillä siinä puututaan kosteus- ja laiteongelmiin ennen isompien vahinkojen sattumista. Katselmuksessa havaitaan myös vuotavat vesikalusteet, jotka jäävät usein asukkailta huomaamatta. Vesikalusteiden tarkastus on hyvä keino pitää turhat kulut kurissa, sillä vuoto aiheuttaa jatkuvia kustannuksia eikä niitä aina saada selville tehokkaallakaan kulutusseurannalla.

Märkätilojen katselmus sisältää seuraavat toimet:

 • kosteusmittaus pintakosteusmittarilla
 • vesikalusteiden tarkastus
 • lattiakaivojen tarkastus
 • keittiön vesikalusteiden toiminnan tarkastus.

Katselmuksesta toimitamme selkeän, kuvitetun raportin, joka sisältää kosteusmittaustulokset, havainnot, sekä suosituksia toimenpiteistä. Katselmus lisää asunnon arvoa, sillä se kertoo myös mahdolliselle uudelle asukkaalle luotettavasti asunnon kunnon. Lisäksi katselmuksen pohjalta pystytään ennakoimaan mahdollisia tulevia korjauksia, joten niiden kustannuksiin osataan varautua ajoissa.

Huoneistokatselmuksen hinta riippuu katselmoitavien huoneistojen määrästä.
Yksittäisen huoneistokatselmuksen hinta on 74,40 €/huoneisto (Sisältää Alv.24%).
Kun kiinteistöön suoritetaan 2-10 huoneistokatselmusta hinta on 68,20 €/huoneisto (Sisältää Alv.24%).
Kun katselmoitavia huoneistoja on yli 10 hinta on 62,00 €/huoneisto (Sisältää Alv.24%).


Kiinteistökatselmus (sisältää huoneistokatselmuksen)

Kiinteistökatselmus antaa realistisen kuvan koko kiinteistön ja rakennuksen kunnosta. Kiinteistökatselmus sisältää huoneistokatselmuksen lisäksi kiinteistön yleisten tilojen ja piha-alueiden katselmuksen. Katselmus antaa tietoa kiinteistön yleisestä kunnosta sekä akuuteista korjaustarpeista ja turvallisuuteen liittyvistä puutteista. Kiinteistökatselmuksessa huomioidaan myös yleisten tilojen siisteys sekä muut kiinteistön ylläpitoon liittyvät asiat.

Kiinteistökatselmuksessa tarkastetaan 10-20% kiinteistön huoneistoista, riippuen kiinteistön koosta. Kiinteistökatselmukseen on mahdollista yhdistää kaikkien huoneistojen katselmukset.

Kiinteistökatselmus antaa tietoa osakkeenomistajille kiinteistön pitkäjänteisen kiinteistönhoidon tarpeista. Lisäksi katselmus antaa tietoa kiinteistön kunnosta sekä yhtiön mahdollisista tulevista korjauksista, jotta osakkeenomistajat voivat varautua tuleviin remontteihin ja niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Ennakoimalla taloyhtiö voi välttää suuret ja yllättävät menoerät, kuten home- ja kosteusvaurioiden korjaamisen.

Kiinteistökatselmus on laajempi katselmus kuin kunnossapitotarveselvitys. Katselmuksesta tehtävä raportti onkin hallitukselle hyvä pohja kunnossapitotarveselvitystä tehtäessä.

Kiinteistökatselmuksen hinta määräytyy seuraavasti kiinteistön koon mukaan:
alle 10 huoneiston kiinteistö 744 € (sis. Alv 24%)
10-20 huoneiston kiinteistö 930 € (sis. Alv 24%)
yli 20 huoneiston kiinteistö 1116 € (sis. Alv 24%)
Lisäksi kiinteistökatselmukseen on mahdollista yhdistää muiden kuin kiinteistökatselmukseen kuuluvien huoneistojen katselmuksia tarjouksen mukaisesti.


Osakkaan muutos- ja kunnossapitotyöt

Taloyhtiön kirjallinen lupa tarvitaan remontteihin, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin tai akustiikkaan. Luvanvaraisiin muutostöihin tulee olla suunnitelmat ja työ tulee teettää luvan saaneilla alan ammattilaisilla.
Osakkaan tulee selvittää, vaatiiko työ rakennusvalvontaviranomaisten lupaa ja huolehtia sen hakemisesta. Rakennusluvan hakemista varten tarvitaan taloyhtiöltä valtakirja. Jos olet epävarma työn luvanvaraisuudesta tai ilmoitusvelvollisuudestasi, kannattaa olla yhteydessä omaan isännöitsijään.
Taloyhtiön velvollisuus on arvioida osakkaan suunnitelmien perusteella hyvän rakennustavan toteutuminen sekä valvoa osakkaan kunnossapito- ja muutostöitä. Asoy-lain mukaan osakas vastaa näistä aiheutuvista kohtuullisista ja tarpeellisista kuluista.
Ainoastaan hyvin vähäiset toimenpiteet, kuten valaisimen tai peilikaapin vaihto, maalaus ja tapetointi voidaan suorittaa ilman taloyhtiön lupaa.


Mittauspalvelut

Ilmamäärämittaukset

Ilmamäärämittaus on tärkeää tehdä talon rakenteiden, energiatehokkuuden ja asumismukavuuden takia. Jos asunnoissa on valitettu vedon tunnetta, kylmyyttä, kuumuutta tai tunkkaisuutta, on ilmamäärämittaus tarpeen. Ilmamäärämittaus on hyvä toteuttaa, vaikka ongelmia ei olisikaan koettu. Mittauksilla varmistutaan, että laitteet on asennettu suunnitellusti, niiden säädöt ovat kunnossa, ja että niitä on huollettu asianmukaisesti. Mittauksilla varmistutaan myös, että kiinteistö on säädetty hieman alipaineiseksi, jotta kosteus poistuu rakennuksesta.

Lämpökamerakuvaus

Lämpökamerakuvaus on nopea, yksinkertainen ja luotettava toimenpide, jonka avulla tutkitaan rakennusten piileviä ongelmia rakenteita rikkomatta. Lämpökamerakuvaus paljastaa yksinkertaisen ja helpon mittauksen avulla esimerkiksi:

 • Ilma- ja lämpövuodot
 • Tukkeutuneet vesikiertopatterit
 • Kylmäsillat
 • Vioittuneet lattialämmityskaapelit
 • Vaurioituneet elementtisaumat
 • Rakenneviat
 • Putkivuodot
 • Kosteusvauriot
 • Puutteelliset eristeet