Tilinpäätössanastoa

Tilinpäätösmateriaalissa vilisee outoja termejä ja asioita. Tässä hyödyllistä selvennystä erilaisiin tilinpäätöskäsitteisiin.

Tilinpäätös

Kertoo, paljonko vastikkeita on kerätty ja mihin taloyhtiön rahat kuluneet verrattuna edelliseen tilikauteen. Taloyhtiön tilinpäätös tehdään vuosittain, yleisimmin tilikausi on 1.1. – 31.12.

Toimintakertomus

Erittelee, mihin kerätyt yhtiövastikkeet on käytetty, millaisia lainoja taloyhtiöllä on, miten talousarvio on toteutunut sekä mitä olennaisia tapahtumia, kuten remontteja, taloyhtiössä on ollut tilikauden aikana.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma näyttää, mistä rahat ovat taloyhtiöön tulleet ja mihin ne ovat menneet tilikauden aikana.

Tase

Tase kertoo, kuinka paljon taloyhtiöllä on varoja ja velkaa. Tase ei välttämättä kerro mitään rakennusten ja kaluston todellisesta arvosta. Ison yhtiön kirjanpitoarvo voi olla puoli miljoonaa, kun kiinteistön todellinen arvo on kymmenkertainen.

Vastikelaskelmat

Laskee taloyhtiön kerättyjen vastikkeiden ja kulujen erotuksen. Kaikista vastikkeista, kuten hoito- ja rahoitusvastikelaskelmista, tehdään omat vastikerahoituslaskelmat. Laskelmilla varmistetaan, että kullakin vastikkeella katetaan vain niitä menoja, joihin vastike voidaan käyttää.

Talousarviovertailu

Paljastaa, onko tilikausi toteutunut talousarvion mukaisesti. Poikkeamia esiintyy useimmiten korjaus- ja lämmityskuluissa. Esimerkiksi talven säitä on vaikea ennakoida.

Poistot

Ovat kirjanpitokeino yhtiön verotettavan tulon säätelemiseen.

Rahastointi

On keino kerätä osakkailta verovapaita maksuja esimerkiksi putkiremontin kattamiseksi. Rahastoidut varat käytetään myöhemmin lainan lyhentämiseen. Maksetut pääomavastikkeet kirjataan kirjanpidossa taloyhtiön taseeseen rahastoon.

Tuloutus

Tarkoittaa, että taloyhtiön kirjanpidossa pääomavastikkeet merkitään tuotoiksi taloyhtiön tuloslaskelmaan. Tuloutus on vaihtoehto rahastoinnille, mutta asunnossaan asuvan osakkaan kannalta näiden kahden välillä ei ole merkittävää eroa.

Asuintalovaraus

Antaa mahdollisuuden kerätä osakkailta verovapaata rahaa, jota käytetään myöhemmin esimerkiksi korjaushankkeisiin.